BHV daar red je levens mee

Alles op orde als het om veiligheid gaat

Een bloeiende business waarin u qua veiligheid alles op orde heeft: het voelt goed! Het is niet puur en alleen iets wat uw Arbodienst en bedrijfsverzekering van u eist, maar het geeft uw opdrachtgevers ook een gerust gevoel.

Go2Academy safety & training maakt het mogelijk met een gerust en veilig gevoel te kunnen ondernemen, ook als u zelf niet ter plaatse bent.

man met veiligheidsvest aan

BHV

Waarom BHV?
Elk bedrijf is verplicht onder de Arbowet om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door één of meerdere medewerkers aan te stellen als Bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Wat doet een BHV'er?

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval Levensreddende Hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren, een AED correct gebruiken en verbanden aanleggen.

VERPLICHTINGEN

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Weet u bijvoorbeeld wanneer het verplicht is een bedrijfsongeval direct te melden bij de arbeidsinspectie? Voor meer informatie hierover, zie de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

HOE TE ORGANISEREN?

Welke stappen moeten gezet worden om te komen tot een effectieve BHV-organisatie?

1. Inventariseer restrisico’s en maatgevende factoren in de RI&E;
2. Bepaal de benodigde BHV-organisatie;
3. Leg de BHV-organisatie vast in een bedrijfsnoodplan;
4. Borg de BHV door opleiding en herhaling.

Image

BHV daar red je levens mee.