BHV

Bedrijfshulpverlening

AED

en reanimatie

VCA

Veiligheids Checklist Aannemers

AED EN REANIMATIE TRAINING

Algemene informatie

 

Weet u wat te doen?

Elke dag sterven 35 Nederlanders aan een hartinfarct – ten gevolge waarvan een circulatiestilstand ontstaat – buiten het ziekenhuis. Thuis, op straat of op het sportveld. Snelle hulp kan het verschil maken tussen leven en dood.

Een slachtoffer van een hartstilstand is op dat moment dus volledig afhankelijk van doortastend optreden van een omstander, een getuige. En die is er vaak ook! Dit blijkt uit onderzoek en uit de praktijk. Behalve op straat, op het werk, in winkelcentra en openbare gebouwen zijn de meeste slachtoffers thuis.

AED mond op mond beademing oefenen

Go2Academy biedt de volgende AED en reanimatie cursussen aan:

1. AED & Reanimatie training

VCA - Veiligheids Checklist Aannemers

Algemene informatie
VCA – Met het diploma Veiligheids Checklist Aannemers, 10 jaar gecertificeerd

VCA-certificering laat medewerkers veiliger werken en kan daarmee ongevallen op de werkvloer voorkomen. Dienstverlenende bedrijven dienen een gecertificeerd VGM-beheersysteem (veiligheid, gezondheid en milieu) te hebben. Onder deze bedrijven vallen organisaties die werkzaamheden uitvoeren die risicovol kunnen zijn.

VCA bedrijfsveiligheid

Go2Academy biedt de volgende VCA cursussen aan:

1. Basisveiligheid VCA
2. VOL-VCA

BHV – Bedrijfshulpverlening

Algemene informatie
Een Bedrijfshulpverlener (soms ook Basishulpverlener genoemd) afgekort tot BHV’er, is opgeleid tot het bestrijden van een beginnende brand, het uitvoeren van de eerste levensreddende handelingen bij ongevallen en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbowet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van één of meerdere BHV’ers. Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht tenminste één medewerker op te laten leiden als Bedrijfshulpverlener en dient er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig te zijn. Het aantal BHV’ers is afhankelijk van wat vermeld staat in de RI&E (Risico Inventarisatie– en Evaluatie) van uw bedrijf en het daaraan gekoppelde plan van aanpak.
bedrijfshulpverlening hand intapen