Veiligheidscursussen hopelijk weer mogelijk

vanaf 19 januari 2021

In het kader van de op 6 mei 2020 aangekondigde versoepelingen van de Coronamaatregelen door het kabinet, konden we vanaf 1 juni 2020 weer klassikale veiligheidscursussen en – examens (BHV, VCA, reanimatie) gaan verzorgen. Dit uiteraard met inachtneming van de vereiste veiligheidsprotocollen. Go2Academy safety & training is vanaf 1 juni 2020 tot medio november weer een actuele planning gaan hanteren. Na een ‘lockdown light’ van 2 weken in november, is vanaf dinsdag 15 december 2020 wederom een volledige lockdown aangekondigd door de overheid, waaraan Go2Academy gehoor geeft tot verdere berichtgeving op dinsdag 19 januari 2021.

De brancheorganisatie BVBN en diverse andere toonaangevende overkoepelende organisaties zoals het Oranje Kruis, De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en NIBHV hebben in mei 2020 het initiatief genomen om een gezamenlijk protocol op te stellen om EHBO- en BHV cursussen te kunnen geven in de nieuwe ‘anderhalvemetermaatschappij’. Naargelang dit protocol heeft Go2Academy de benodigde inhoudelijke aanpassingen gemaakt in de praktijk lesdagen en de voorzieningen.

kunstarm om mee te oefenen tijdens cursussen

BHV verbandleer op ‘eigen oefenarm’ i.v.m. coronavirus maatregelen

Vanaf dinsdag 19 januari 2021 gaat Go2Academy safety & training weer een actuele planning hanteren, tenzij de huidige lockdown verlengd zal worden door de Nederlandse overheid. De voorlopige open-inschrijvingskalender is hier te vinden:
klik hier voor de Kalender van Go2Academy.

Cursisten/opdrachtgevers van Go2Academy safety & training, waarvan de geldigheid van certificaten en diploma’s in zicht komt of onlangs is verstreken, zullen persoonlijk per e-mail worden uitgenodigd voor een cursusherhaling.

Go2Academy neemt de gezondheid en veiligheid van haar cursisten en instructeurs zéér serieus. Het is bekend dat we allemaal rekening moeten houden met aanpassingen in bedrijfsvoering volgens de ‘anderhalvemetermaatschappij’, zodat de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Voorwaarden en te volgen maatregelen tijdens cursussen:

Getroffen maatregelen en gestelde voorwaarden vanuit Go2Academy safety & training aan cursisten / opdrachtgevers:

– Controle tijdens een intakegesprek op de ochtend van de cursusdag of u zelf of iemand in uw huishouden binnen de afgelopen 10 dagen het coronavirus heeft gehad
– Controle tijdens een intakegesprek op de ochtend van de cursusdag of u zelf of iemand in uw huishouden binnen de afgelopen 24 uur last heeft gehad van één of meerdere van de ondergenoemde klachten:

 1. Koorts
 2. Hoesten
 3. (neus)verkoudheid
 4. Kortademigheid of benauwdheid
 5. Hoofdpijn
 6. Geur en/of smaakverlies
 7. Overmatige vermoeidheid

– Met betrekking tot de controle van de hierboven genoemde punten, tekent de cursist een schriftelijke verklaring
– De cursuslocatie hanteert een separate ingang en uitgang voor enkel en alleen de cursisten en instructeur/personeel van Go2Academy
– Verplichting tot het desinfecteren van handen met hand-gel
– Uitreiking en verplichting tot het dragen van rubberen handschoenen tijdens de reanimatie oefening op de oefenpop
– Uitreiking en verplichting tot het dragen van een medisch, disposable mondkapje op alle momenten dat de cursist zich binnen de les locatie verplaatst. Het medisch, disposable mondkapje wordt ter beschikking gesteld door Go2Academy
– Verplichting tot het naleven van de RIVM hygiëne richtlijnen door cursisten (o.a. niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes, geen handen schudden, etc.)
– Naleving van de anderhalve meter onderlinge afstand
– Kunstmatige luchtcirculatie in de cursuszaal wordt zoveel mogelijk voorkomen
– Natuurlijke luchtverversing (middels meerdere ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht) wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd

 

Tijdens de veiligheidscursussen worden deze aanvullende, specifieke maatregelen getroffen:

 1. Iedere cursist neemt plaats aan een individuele tafel
 2. Alle tafels staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar opgesteld
 3. Er is sprake van looproutes op locatie waarbij cursisten de 1,5 meter afstand kunnen hanteren
 4. Koffie/thee en tafelwater kan men bij binnenkomst in de cursusruimte zelf inschenken met inachtneming van 1,5 meter afstand;
 5. Er wordt gebruik gemaakt van individuele cursusmiddelen, zoals kunstarmen voor verbandleer, separate BHV oefensetjes, slachtofferpoppen voor uitbeelding van hulpvaardigheden door de instructeur, reanimatiepoppen en AED’s die na iedere cursist gedesinfecteerd worden. Voorlopig zal er geen ‘mond-op-mond’ beademing uitgeoefend worden op de reanimatiepoppen, wel zal het oefenen van de hartmassage en AED inzet uitvoerig aan bod komen;
 6. Voor ‘halve-dag-cursisten’ is er geen sprake van een georganiseerde lunch. Koffie/thee kan men gedurende de les op indicatie van de instructeur, zelf inschenken aan een daarvoor opgestelde buffettafel. Water wordt door middel van flesjes aangeboden. Toiletbezoek kan om beurten doorgaans tijdens de cursus plaatsvinden met inachtneming van 1,5 meter afstand. Dit om onnodige, gelijktijdige, looproutes te vermijden.
 7. Voor ‘hele-dag-cursisten’ wordt de lunch vooraf opgenomen en middels lunchpakketten uitgeserveerd, waarbij de cursisten de lunch nuttigen aan hun eigen lestafel in de les ruimte. Koffie/thee kan men gedurende de les op indicatie van de instructeur, zelf inschenken aan een daarvoor opgestelde buffettafel. Water wordt door middel van flesjes aangeboden. Toiletbezoek kan om beurten doorgaans tijdens de cursus plaatsvinden met inachtneming van 1,5 meter afstand. Dit om onnodige, gelijktijdige, looproutes te vermijden. Na de lunch kan er buiten minimaal 10 minuten een luchtje geschept worden, waarbij er toezicht zal zijn op naleving van de 1,5 meter regel en op de dan geldende groepsgrootte.
 8. Diverse ruimtes en voorzieningen op de locatie, zoals de WC, worden regelmatig gedesinfecteerd

Benieuwd hoe u uw zaken veiliger kunt organiseren?

Bel 06-10924904 voor een vrijblijvend advies of mail: info@go2academy.nl