BHV Herhaling Module A+B

1 Dag, 8 uur, verlenging geldigheid: 2 jaar

COMBINATIE CURSUS VAN BHV HERHALINGSMODULE A: LEVENSREDDEND HANDELEN EN BHV HERHALINGSMODULE B BRANDBESTRIJDING, COMMUNICATIE, ONTRUIMING

In deze cursus leert u maatregelen te nemen bij gevaarlijke situaties op uw werk, om zo letsel en/of schade bij collega’s en (eventuele) bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Levensreddende Eerste Hulp en hoe te handelen bij brand en ontruiming staan in deze cursus centraal.

arm verbinden met verband
Onderwerpen
• Ontruimingsoefening
• Levensreddende handelingen en reanimatie (met AED)
• Brand blussen met de juiste middelen
• Organisatie bedrijfshulpverlening
• Alarmering

 

Na deelname aan deze cursus kunt u:

• een beginnende brand bestrijden;
• levensreddend handelen;
• AED & reanimatie (met AED);
• communiceren tijdens een calamiteit;
• ontruimen en evacueren.

 

Certificaat

De BHV Herhaling A+B duurt één volle dag. Indien u alle theorie- en praktijkonderdelen naar het oordeel van de instructeur met goed gevolg hebt doorlopen, ontvangt u de beide certificaten BHV Herhaling A en BHV Herhaling B en een persoonlijke draagpas. De certificaten zijn twee jaar geldig.

CCV registratie (code 95) is mogelijk op aanvraag, minimaal één week voorafgaand aan een BHV cursus. Zie ‘Extra opties’.

Overzicht gegevens:

• Lestijd: 09:00 – 17:00 uur
• Kosten klassikale lesdag: € 195,- per persoon, excl. BTW
• Inbegrepen: Brabantse lunch, koffie, thee, koekjes, tafelwater

 

Extra opties:

• Toeslag E-Learning module: € 30,- per persoon, excl. BTW
• Toeslag aanschaf BHV lesboek: € 25,- per persoon, excl. BTW
• Toeslag Code 95 registratie: € 30,- per persoon, excl. BTW
• Een staffelkorting is van toepassing in geval dat meerdere cursisten vanuit één bedrijf deelnemen op dezelfde dag. Informatie hierover kunt u opvragen via

info@go2academy.nl

Benieuwd hoe u uw zaken veiliger kunt organiseren?

Bel 06-10924904 voor een vrijblijvend advies of mail: info@go2academy.nl