BHV Basisopleiding incl. E-Learning

8 uur theorie (e-Learning), 8 uur praktijk (klassikale lesdag)

In deze combinatie cursus van de BHV Basis theorie door E-Learning en een praktijkdag leert u maatregelen te nemen bij gevaarlijke situaties op uw werk, om zo letsel en/of schade bij collega’s en (eventuele) bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Centraal in deze cursus staan het toepassen van Levensreddende Eerste Hulp en hoe te handelen bij calamiteiten zoals brand door inzet van kleine blusmiddelen en ontruiming van een pand.

Onderwerpen

• Ontruimingsoefening
• Levensreddende handelingen en reanimatie (met AED)
• Brand blussen met de juiste middelen
• Organisatie bedrijfshulpverlening
• Alarmering

man met veiligheidsvest aan
Na deelname aan deze cursus kunt u:

• een beginnende brand bestrijden;
• levensreddende handelingen uitvoeren;
• reanimeren (mét en zonder AED);
• communiceren tijdens een calamiteit;
• ontruimen en evacueren.

 

Certificaat

De BHV Basisopleiding bestaat uit het doorlopen van een E-Learning module in de thuis – of werkomgeving (+/- 7 uur) en het doorlopen van een BHV praktijkdag gedurende één volle dag. Indien u de theorie met goed gevolg heeft afgesloten (ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets, meerdere malen opnieuw te corrigeren en af te ronden) én indien u de praktijkonderdelen naar het oordeel van de instructeur met goed gevolg heeft doorlopen, ontvangt u het certificaat BHV Basis en een persoonlijke draagpas. Dit certificaat is één jaar geldig, maar kan verlengd worden met een jaarlijkse BHV Herhalingscursus van een dagdeel (module A of B, jaarlijks om en om herhalen). Onder ‘Herhalingsmodule A’ en ‘Herhalingsmodule B’ wordt dit nader toegelicht.

CCV registratie (code 95) is mogelijk op aanvraag, minimaal één week voorafgaand aan een BHV cursus. Zie ‘Extra opties’.

Overzicht gegevens:

• Theoretische voorbereiding d.m.v. E-Learning: +/- 7 tot 8 uur zelfstudie

• Klassikale lesdag: 09:00 – 17:00 uur
• Kosten BHV Basis: € 215,- per persoon, excl. BTW
• Inbegrepen: Brabantse lunch, koffie, thee, koekjes, tafelwater
Extra opties:

• Toeslag aanschaf BHV lesboek als naslagwerk: € 25,- per persoon, excl. BTW
• Toeslag Code 95 registratie: € 30,- per persoon, excl. BTW
• Een staffelkorting is van toepassing in geval dat meerdere cursisten vanuit één bedrijf deelnemen op dezelfde dag. Informatie hierover kunt u opvragen via info@go2academy.nl

Benieuwd hoe u uw zaken veiliger kunt organiseren?

Bel 06-10924904 voor een vrijblijvend advies of mail: info@go2academy.nl